Skontaktuj się z nami:
+48 32 706 90 60
PL EN DE
Stal Serwis
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” INWESTYCJI POD NAZWĄ:

„BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ, HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM BIUROWO–SOCJALNYM”

Zamówienie jest współfinansowane ze środków w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia laserowego z ukosowaniem oraz gięcia za pomocą prasy krawędziowej wielkogabarytowych elementów konstrukcji stalowych.”

Dofinansowany w ramach:

- 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR 2014-2020

LUB

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Pliki do pobrania: JT Stal Serwis Ruda Śląska Szyb Walenty

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR 1/3.2/2016 Z DNIA 29.12.2016

W związku z zakończeniem w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 15.00, postępowania ofertowego na dostawę i montaż 2 pras krawędziowych połączonych w tandem (1 szt.), informujemy, iż w oparciu o warunki określone w zapytaniu ofertowym nr 1/3.2/2016 z dnia 29.12.2016 r., wybrano ofertę firmy POL-SVER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wólczyńska 206.