Skontaktuj się z nami:
+48 32 706 90 60
PL EN DE
Stal Serwis
 

Fundusze Europejskie

Firma JT Stal Serwis Sp. z o.o. obecnie realizuje projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia laserowego z ukosowaniem oraz gięcia za pomocą prasy krawędziowej wielkogabarytowych elementów konstrukcji stalowych

Projekt jest realizowany od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2022r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 20.264.507,59 ZŁ

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: 11.937.926,82 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 4.775.170,72 ZŁ

Projekt jest realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 dla III osi Priorytetowej Konkurencyjność w MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP i przyczynia się bezpośrednio do rozwoju innowacyjności MŚP poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnego wyrobu oraz wdrożenie innowacyjności technologicznej.

W wyniku realizacji projektu i zwiększeniu innowacyjności firmy, stanie się ona bardziej rozpoznawalna na rynku, a także bardziej konkurencyjna. Wdrożenie przedmiotowej inwestycji jest wynikiem dalszej chęci dopasowania do potrzeb i oczekiwań klientów firmy.

Celem projektu jest wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, zarówno produktowych, jak i procesowych oraz zwiększanie stopnia ich wykorzystania dla rozwoju gospodarki. Bezpośrednim efektem i celem projektu będzie wdrożenie zarówno innowacji produktowej, jak również innowacji procesowej. Wprowadzony zostanie nowy produkt, co doprowadzi do dalszego rozwoju firmy, umocnienia jej marki, wzrostu jej konkurencyjności.

Firma JT Stal Serwis Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.: “Wprowadzenie na rynek polski innowacyjnych pojedynczych elementów konstrukcji stalowych”. Projekt realizowano w terminie 01.12.2016 r. - 31.12.2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 824 284,90 ZŁ

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: 3 109 174,72 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 399 128,61 ZŁ

Bezpośrednim efektem i celem projektu jest wdrożenie zarówno innowacji produktowej, jak również innowacji procesowej, realizowanych poprzez zakupione w ramach projektu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz posiadaną obecnie światłowodową wycinarkę laserową. Wprowadzony dzięki temu zostanie nowy produkt i usługa, co doprowadzi do dalszego rozwoju firmy, umocnienia jej marki, wzrostu jej konkurencyjności, a co za tym idzie finalnie zwiększenie jej przychodów. Cel główny realizowany będzie poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego, pojedynczego elementu konstrukcji stalowych oraz innowacyjnej usługi polegającej na wykonywaniu indywidualnie zoptymalizowanych pod konkretne potrzeby, elementów konstrukcji na podstawie dokumentacji klienta, a także wdrożenie nowego innowacyjnego procesu produkcyjnego.

W wyniku realizacji projektu i zwiększeniu innowacyjności firmy, stanie się ona bardziej rozpoznawalna na rynku, a także bardziej konkurencyjna.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w wyniku realizacji projektu nr: RPSL.01.02.04-00-121/15 pod nazwą „Wzrost konkurencyjności JT Stal Serwis Sp. z o.o. poprzez rozwój technologii cięcia laserem” od dnia 6 listopada 2015 r. wprowadziliśmy nową usługę cięcia laserowego elementów z gabarytów 2000 x 8000 mm o grubości do 30 mm.

Projekt realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Fundusze Europejskie

Miło nam poinformować, iż Firma JT Stal Serwis Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności JT Stal Serwis Sp. z o.o. poprzez rozwój technologii cięcia laserem”. Przedmiotem projektu było udoskonalenie wdrożonej już przez Wnioskodawcę innowacyjnej technologii cięcia metali, a także materiałów nieprzewodzących z wykorzystaniem lasera światłowodowego. W ramach rzeczowej realizacji przedsięwzięcia zakupiono innowacyjne i rzadkie w branży urządzenie – światłowodową wycinarkę laserową 2D 6 kW. Dzięki realizacji projektu firma JT Stal Serwis Sp. z o.o. poszerzyła swoją ofertę o świadczenie specjalistycznych usług polegających na cięciu laserowym elementów z gabarytów 2000 x 8000 mm o grubości do 30 mm.

Projekt został dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2 595 527.55 zł, w tym dofinansowanie 735 000,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.