Skontaktuj się z nami:
+48 32 706 90 60
PL EN DE
Stal Serwis
 

Ogólne Warunki Zakupu

ODBIÓR I DOSTAWA TOWARÓW / USŁUG: UL. SZYB WALENTY 100 41-700 RUDA ŚLĄSKA.

 • Ceny są skalkulowane dla ilości podanych w ofercie loco magazyn JT STAL SERWIS Sp. z o.o. Zmiana ilości lub pozycji może spowodować zmianę ceny
 • Termin realizacji liczony jest od daty złożenia zamówienia wraz z pełną dokumentacją techniczną, a w przypadku przedpłaty lub przeterminowanych płatności, również od daty wpływu pieniędzy na konto JT STAL SERWIS Sp. z o.o
 • Wykonanie usług cięcia laserem i/lub gięcia na materiale powierzonym wymaga wysokiej jakości co do jego powierzchni, prostolinijności, płaskości i czystości powierzchni (blachy/formatki bez rdzy, zarysowań, pofalowań) oraz zgodności gatunkowej - zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia jeżeli powierzony materiał jest złej jakości
 • Odbiór materiałów odbywa się na podstawie wcześniejszej awizacji w dniach roboczych w godzinach 8:00 - 15:00
 • Dzień roboczy oznacza dzień tygodnia, który nie jest sobotą, niedzielą oraz dniem ustawowo wolnym od pracy, w który w określonych godzinach prowadzona jest działalność operacyjna.
 • Oferta nie rezerwuje materiału
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga złożenia formalnego zamówienia i potwierdzenia wszystkich wymaganych szczegółów technicznych.
 • Cena nie zawiera opłaty za wydanie atestu hutniczego, koszt atestu wynosi 15,00 zł/szt
 • Cena nie zawiera opłaty za palety transportowe. Palety zostaną zafakturowane zgodnie z dokumentem WZ dla każdego zamówienia. W przypadku zwrotu w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury - zostanie wystawiona korekta

Cennik palet:

- 800 x 600mm - 25 PLN netto/szt

- 800 x 1200mm - 25 PLN netto /szt

- 1000 x 2000mm - 100 PLN netto/szt

- 1250 x 2500mm - 120 PLN netto/szt

- 1500 x 3000mm - 150 PLN netto/szt

- 2000 x 4000mm - 200 PLN netto/szt

- 1500 x 6000mm - 250 PLN netto/szt

- 2000 x 6000mm - 300 PLN netto/szt

 • Do w/w cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości: 23%
 • Nieodebranie odpadów po cięciu laserem z powierzonego materiału w terminie do 14 dni od dnia odbioru pociętych elementów, zgodnie z art. 180 k.c. w związku z art. 60 k.c., firma JT STAL SERWIS Sp. z o.o.. potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem odpadów za porzucone.
 • Tolerancja gięcia blach wg DIN ISO 2768 – klasa c
 • Tolerancja cięcia laserem wg PN-EN ISO 9013 - klasa 1

Przyjęcie Towaru i Reklamacje

 • Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu oraz do niezwłocznego powiadomienia dostawcy o wykrytych w trakcie tego badania niezgodnościach
 • Reklamacje dotyczące jakości towaru/usługi, muszą być zgłoszone pisemnie niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni od daty odbioru towaru
 • Reklamacje dotyczące ilości towaru muszą być zgłoszone pisemnie niezwłocznie, lecz nie później niż jeden dzień od daty odbioru towaru
 • Reklamacje będą rozpatrywane tylko co do towarów w stanie takim jak zostały dostarczone, nieprzetworzonych i nieuszkodzonych
 • Wszelka odpowiedzialność JT Stal Serwis mogąca wyniknąć w związku z realizacją zamówienia / dostawy / usługi z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności polegająca na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu, z tytułu jakichkolwiek szkód, wad itp. jest ograniczona do wysokości wartości zamówienia / dostawy / usługi

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach nawiązania współpracy jest JT Stal Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Telefon: +48 32 706 90 60 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO), dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji umowy
 • realizacji procesu reklamacji oraz ustalania, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą :

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Spółki

Okres przechowywania danych

 • Dane będą przechowywane przez okres 5 lat podatkowych od daty zakończenia realizacji umowy lub przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do przenoszenia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.